Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Kancelaria Radcy Prawnego Dawida Rzeskiego specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności sprawach rozwodowych. Oprócz wysokiego emocjonalnego nacechowania takich spraw, strony postępowania rozwodowego muszą się zmierzyć często z szerokim spektrum tematycznym związanym z rozwiązaniem małżeństwa. Pamiętać należy, że rozwód łączy się w wielu sytuacjach także z podziałem majątku, wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, ustaleniem alimentów na dziecko i członków rodziny, kwestią winy w rozkładzie pożycia, eksmisją współmałżonka itd. Jak widać, elementów rozwodowych może być bardzo wiele. Czy zatem elementem tym może być także przymusowe ustalenie rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem? Otóż nie.

W wielu przypadkach kluczową przyczyną rozwodu jest popadanie współmałżonka w długi. Proces ten wynika najczęściej z zawinionych zachowań współmałżonka, mających swoje źródło zarówno z posiadanych uzależnieniach współmałżonka (hazard, alkohol, środki psychotropowe, zakupoholizm), jak i jego cech osobowościowych. W skrajnych przypadkach czynniki te prowadzą do aktów desperacji, polegających na zaciąganiu coraz to nowych pożyczek i kredytów tylko w tym celu, by spłacić poprzednio zaciągnięte zobowiązania. Jest to tzw. zjawisko rolowania długów.

Małżonek może bronić się przed długami współmałżonka w drodze złożenia w sądzie powództwa o ustanowienie przymusowej małżeńskiej rozdzielności majątkowej. Podstawę do takiego działania przyznaje mu art. 52 kodeksu rodzinnego o opiekuńczego, zgodnie z którym "z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej".  Co istotne, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Klienci częstokroć wstrzymują się z wystąpieniem z pozwem o ustanowienie przymusu rozdzielności aż do sprawy rozwodowej. Dochodzi także do sytuacji, gdzie Klienci Kancelarii wprost pytają się radcy prawnego o możliwość złożenia w powództwie o rozwód także żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą sprzed daty wniesienia pozwu o rozwód. W tym kontekście Kancelaria Radcy Prawnego Dawida Rzeskiego wskazuje, że taki model działania jest nieprawidłowy i może skutkować daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla niego. Kancelaria przypomina, że zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 15 października 1991 r., sygn. akt. III CZP 96/91 (OSNCP 1992/6 poz. 91), niedopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem żądania orzeczenia rozwodu oraz zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną. Stanowisko takie zyskało powszechną aprobatę sądów orzekających w sprawach o rozwód.

Kancelaria Radcy Prawnego Dawida Rzeskiego przypomina zainteresowanym, którzy mają zamiar wnieść sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej, by robili to niezależnie od składanej sprawy rozwodowej. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej można złożyć w sądzie rejonowym, niezależnie od prowadzonej sprawy rozwodowej. Co ważne, jeśli sprawa o ustanowienie rozdzielności z datą wstecz zostanie złożona do sądu przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego, sąd rozpatrujący taką sprawę będzie obligowany - przy spełnieniu przesłanek z art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - do ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną. Stanowisku takiemu dała wyraz uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 kwietnia 1994 r., sygn. akt. III CZP 44/94, która wskazuje, iż orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną jest dopuszczalne także po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli  powództwo zostało wytoczone przed tą datą.

Nie ma natomiast możliwości złożenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej po dacie uprawomocnienia wyroku rozwodowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Dawida Rzeskiego służy pomocą w sprawach zarówno rozwodowych, jak i tych dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej.

 

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W BYDGOSZCZY

-

ul. Kołobrzeska 19, 85-704 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA