Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Artykuł jest niezwykle cenną lekturą dla osób zmuszonych do wniesienia sprawy o alimenty na dziecko bądź podwyżkę już zasądzonych alimentów.

Osoba wnosząca pozew o podwyższenie alimentów opiera swoje roszczenie o podwyższenie alimentów na treści art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym artykułem, "w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego".

 

A co dzieje sie w sytuacji, jeśli jako rodzic łożyłaś/łożyłeś przez ostatnie 3 lata kwoty wyższe, niż rodzic niezamieszkujący z dziećmi, który ma zasądzone alimenty orzeczeniem sądu wydanym np. kilka lat temu?

 

Przykładowo, w 2010 r. starałaś/starałeś się o alimenty na dzieci w kwocie 600 zł miesięcznie na dziecko. Sąd  zasądził Tobie tę kwotę. Od 2013 r. kwota alimentów łożonych przez Ciebie na dziecko wzrosła do 900 zł miesięcznie, nie wliczając w to alimentów rodzica zobowiązanego orzeczeniem Sądu do płacenia 600 zł miesięcznie. Powody wzrostu kwot wydatkowanych na utrzymanie dziecka mogą być różne (dojrzewanie dziecka, wzrost wydatków szkolnych, rozwój umiejętności dziecka poprzez dodatkowe kursy i korzystanie z edukacji pozaszkolnej itp.). Oznaczałoby to, że miesięcznie koszty zaspokojenia potrzeb dziecka wyniosły 1500 zł miesięcznie, co - przy dokładnym ustaleniu stanu faktycznego - oznaczałoby, że możesz domagać się spłaty w ramach tzw. roszczenia regresowego od drugiego rodzica spłaty kwoty wyrównawczej, pokrywającej zwiększone koszty utrzymania dziecka. Zasada podziału obowiązku alimentacyjnego wynika wprost z treści art. 129 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z treścią tego artykułu, "krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym".

 

Załóżmy, że Twój  były partner/była partnerka posiada możliwości zarobkowe i majątkowe pozwalające mu na wykonywanie obowiązku alimentacyjnego powyżej zasądzonej orzeczeniem Sądu kwoty 600 zł miesięcznie. Niestety, Twój były partner bądź partnerka nie poczuwają się do zwiększenia kwoty alimentów. Jesteś zatem zmuszona/zmuszony do realizacji obowiązku alimentacyjnego na dziecko ponad swój obowiązek.

 

Co w tej sytuacji?

 

Pierwsza kwestia to pytanie do Ciebie, czy masz udokumentowane zwiększone wydatki na dziecko w okresie ostatnich 3 lat. Jeśli tak, masz prawo rozważyć, czy będziesz dochodzić równolegle z alimentami bieżącymi spłaty od drugiego rodzica zwiększonych wydatków na dziecko w okresie ostatnich 3 lat. Pamiętaj, że nie możesz dochodzić tego roszczenia za okres przekraczający 3 lata. Pamiętaj też, że w postępowaniu sądowym ważne jest odpowiednie formułowanie treści powództwa, z tego też względu wnosząc pozew oparty na art. 140 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie wnosisz pozwu a alimenty, ale pozew o zasądzenie tytułem zwrotu części kosztów utrzymania dziecka w okresie ostatnich 3 lat.

 

Podstawą prawną Twojego roszczenia o zwrot  zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w okresie ostatnich 3 lat jest treść art. 140 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem, "osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić".

 

Opierając się na powyższym przykładzie, mogłabyś/mógłbyś rozważyć wystąpienie - oprócz podwyżki alimentów na przyszłość - także o zwrot wydatków poniesionych na dziecko i przekraczających Twój obowiązek alimentacyjny. Co bardzo ważne, można tego dokonać także w sytuacji, gdy drugi rodzic ma już zasądzone alimenty wyrokiem sprzed lat.

 

Często w takich sprawach pozwany rodzic wnosi o oddalenie powództwa, twierdząc, że przecież wykonywał swój obowiązek alimentacyjny zgodnie z treścią orzeczenia sądowego. W tym momencie w Twojej obronie staje orzecznictwo sądowe. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1982 r., III CRN 301/81:

"Dla powództwa z art. 140 k.r.o. istotny jest ustawowy zakres obowiązku alimentacyjnego nie wywiązującego się z niego rodzica, a nie zakres tego obowiązku ustalony w tytule egzekucyjnym (art. 777 pkt 1 k.p.c.), jeżeli później doszło do zmiany stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o."

 

Podobie zresztą wskazuje treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1975 r., III CZP 3/75, zgodnie z którą:

"To z rodziców, które świadczyło alimenty na rzecz dziecka w zakresie przekraczającym jego obowiązek, nie traci roszczenia z art. 140 § 1 k.r.o. względem drugiego rodzica - tylko z tej przyczyny, że mogło we właściwym czasie bez nadmiernych trudności uzyskać dla dziecka od drugiego z rodziców świadczenia alimentacyjne."

 

Oczywiście, każdy przypadek należy traktować indywidualnie, tak, by prawidłowo ocenić zasadność Twojego roszczenia o zwrot łożonych przez Ciebie zwiększonych wydatków na utrzymanie i wychowanie dziecka w okresie ostatnich 3 lat. Roszczenie takie musi być prawidłowo udokumentowane i uzasadnione, a także ocenione pod względem spełniania warunków prawnych. Oceny tej należy dokonać przed wniesieniem powództwa.

 

Kancelaria Radcy Prawnego zajmuje się dochodzeniem - oprócz dochodzenia kwot bieżących alimentów - także roszczeniem o zwrot środków utrzymania i wychowania dzieci z ostatnich 3 lat przed wniesieniem pozwu o alimenty/podwyższenie alimentów.

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W BYDGOSZCZY

-

ul. Kołobrzeska 19, 85-704 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA