Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Dziś przedstawię Państwu w zarysie koszty sądowe, które składają się na prowadzenie sprawy rozwodowej.
Koszty sądowe możemy podzielić na stałe (które ponosimy zawsze, przy uwzględnieniu braku zwolnienia z kosztów sądowych) bądź koszty zależne od innych czynników, z których najważniejszymi są dodatkowe koszty dla strony w przypadku orzeczenia rozwód z winą małżonka, dodatkowe koszty w przypadku występowania roszczeń alimentacyjnych na małżonka oraz koszty prowadzonych w toku sprawy rozwodowej postępowań zabezpieczających.


Podstawowym kosztem w sprawie rozwodowej jest konieczność opłacenia stałej opłaty sądowej w kwocie 600,00 zł. Wnosi ją powód przy złożeniu powództwa. W razie, gdyby powód miał ciężką sytuację materialną, może wystąpić w powództwie o zwolnienie go z części bądź całości ponoszenia kosztów sądowych, składając do sądu wraz z powództwem i wnioskiem oświadczenie o stanie majątkowym, stanie rodzinnym oraz o dochodach, które dostępne jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w wydziałach sądów w Polsce.
W razie zwolnienia strony od ponoszenia kosztów sądowych, strona taka nie będzie musiała nie tylko opłacać opłaty stałej w kwocie 600,00 zł (w przypadku powoda), jak i innych kosztów (np. opinie biegłych, opłata za wywiad kuratora).
Należy pamiętać, że zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia w przypadku przegrania sprawy rozwodowej z konieczności opłacenia profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) reprezentującego stronę wygrywającą.
W przypadku orzeczenia rozwodu z winy jednej strony, strona ta ponosi koszt całości wpisu stałego, o którym mowa wcześniej, jak i resztę kosztów sądowych. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron i z pominięciem orzekania o winie, sąd zwraca powodowi połowę opłaconej przez niego opłaty stałej, tj. kwotę 300,00 zł. Ponadto od byłego małżonka można żądać zwrotu ¼ wpisu sądowego, tj. kwoty 150 zł.
Należy pamiętać, że w ramach stałej opłaty sądowej w wysokości 600,00 zł strona ma opłacone niejako „z góry” rozstrzygnięcia sądu określone w wyroku rozwodowym w postaci:
1. rozstrzygnięcia o alimentach na dzieci
2. sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej
3. korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania
Powyższe rozstrzygnięcia nie wymagają od stron postępowania uiszczania dodatkowych kosztów sądowych.
Dodatkowe koszty sądowe w sprawie rodzą się w sytuacji:
1. zasądzenia alimentów na małżonka – pojawia się koszt w wysokości 5 % ich rocznej zasądzonej w wyroku wartości miesięcznej (np. przy alimentach w miesięcznej kwocie 500,00 zł, opata sądowa dla małżonka, który jest zobowiązany do płacenia alimentów wyniesie: 500 zł x 12 miesięcy = 6000,00 zł x 5% = 300,00 zł
2. podziału majątku przy sprawie rozwodowej – 1000,00 zł, a w przypadku zgodnego podziału majątku – 300,00 zł opłaty
3. orzeczenia o eksmisji małżonka – 200,00 zł
4. opłat kancelaryjnych w postaci np. odpisu orzeczenia w wysokości 6 zł od każdej strony
5. opłat prowadzonej mediacji sądowej
6. innych opłat sądowych (wspomniane opłaty biegłych np. ds. wyceny nieruchomości w toku rozstrzygania o podziale majątku wspólnego, kuratorów, opinii sądowych specjalistów w zakresie badań dzieci i rodziców, które odbywają się w dawnych Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych itp.)
7. opłat dotyczących składanych zażaleń od postanowień w zakresie np. zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem – 30,00 zł
Należy także pamiętać, że im dłuższa walka małżonków o dogodne dla nich rozstrzygnięcia sądu, tym bardziej koszty zapewne będą rosnąć.
Gdy sąd oddali w całości wniosek rozwodowy, strona wnosząca pozew o rozwód będzie także zobligowana do zwrotu kosztów poniesionych przez drugą stronę procesu rozwodowego (w tym koszty zastępstwa procesowego udzielonego radcy prawnemu bądź adwokatowi).
W każdej sprawie proszę pamiętać o możliwości wnioskowania w uzasadnionych przypadkach z wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.
Kancelaria radcy prawnego zaprasza do osobistego kontaktu w razie zamiaru złożenia powództwa o rozwód.

 

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W BYDGOSZCZY

-

ul. Kołobrzeska 19, 85-704 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA