Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Zagadnienia związane z umową dożywocia uregulowane są w kodeksie cywilnym, jest to zatem umowa cywilnoprawna. Należy ona do umów dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych i odpłatnych.

Stronami tejże umowy są nabywca nieruchomości i jej zbywca.

 

Na mocy umowy dożywocia na nabywcę nieruchomości zostaje przeniesiona jej własność w zamian za dożywotnie utrzymanie zbywcy.

 

Zgodnie z zasadą swobody umów zagwarantowaną w art. 3531 kodeksu cywilnego w umowie strony określają treść i zakres świadczeń, które będą należne dożywotnikowi.

Nabywca w przypadku braku odmiennej umowy powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

 

Stosunek dożywocia powstaje w drodze umowy. Może nastąpić jedynie na rzecz osoby fizycznej. Nabywcą natomiast może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną. Dożywocie może być ustanowione na zbywcę nieruchomości i osoby mu bliskie (małżonek, krewny, powinowaty), a także osoby spoza wyżej wymienionego kręgu, jeśli łączą je ze zbywcą bliskie stosunki, np. konkubent.

 

Umowa dożywocia wymaga formy aktu notarialnego. Niezachowanie takiej formy będzie powodowało jej nieważność.

 

Prawo wynikające z umowy dożywocia jest prawem niezbywalnym. Wygasa najpóźniej z chwilą śmierci osoby uprawnionej, o ile nie została wcześniej rozwiązana lub dożywotnik (tj. zbywca nieruchomości) zrzekł się świadczeń określonych w umowie dożywocia w całości. Zrzeczenie się dożywocia musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego.

 

Zachowek przysługuje najbliższej rodzinie spadkodawcy w sytuacji gdy zostali pominięci w testamencie bądź darowiznach zrealizowanych przed jego śmiercią.

 

Uprawnionymi do zachowku są:

  • zstępni zmarłego,
  • małżonek zmarłego,
  • rodzice, gdyby byli powołani do spadku z ustawy.

 

Umowa dożywocia jest umową odpłatną. W związku z czym spadkobiercy nie będą mogli żądać zachowku od wartości nieruchomości przekazanej w drodze umowy dożywocia.

 

Wartość nieruchomości, która została przekazana w drodze dożywocia nie będzie wliczana do substratu zachowku.

 

Samo zawarcie umowy dożywocia nie będzie powodowało pozbawienia roszczenia o zachowek. Masa spadku będzie obniżona o wartość nieruchomości, która jest przedmiotem umowy dożywocia.

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W BYDGOSZCZY

-

ul. Kołobrzeska 19, 85-704 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA