Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Testament jest jednostronną czynnością prawną, przez którą spadkodawca rozrządza swoim majątkiem, na wypadek swojej śmierci. W dokumencie zawarty jest ostatnia wola spadkodawcy. Testament wywołuje skutki prawne z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkodawca może zmienić oświadczenie woli.

Zgodnie z art. 649 § 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.

 

Dowodem śmierci spadkodawcy jest akt zgonu. W postępowaniu spadkowym może być to także prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego.

 

Postępowanie w przedmiocie otwarcia i ogłoszenia testamentu odbywa się na posiedzeniu jawnym. Jednak jak wynika z art. 649 § 2 kodeksu postępowania cywilnego o terminie otwarcia i ogłoszenia testamentu nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą być one obecne przy tej czynności.

 

Zainteresowani składając testament mogą zażądać by sąd zawiadomił ich o posiedzeniu.

 

Intencją ogłoszenia i otwarcia testamentu jest oczywiście ujawnienie jego treści co pozwoli zainteresowanym osobom oraz organom dowiedzieć się o powołaniu do spadku, zapisach.

 

Otwiera i ogłasza się każdy dokument, z którego treści wynika że jest on ostatnią wolą spadkodawcy.

 

Otwarcia i ogłoszenie testamentu może dokonać również notariusz, jeżeli ten testament został u niego złożony. Otwarcie i ogłoszenie testamentu odbywa się po tym jak notariusz otrzyma dowód śmierci spadkodawcy.

 

Otwarcie i ogłoszenie testamentu zarówno przez sąd jak i notariusza wymaga sporządzenia protokołu.

 

Ogłoszenie testamentu wywołuje skutki procesowe, art. 670 kodeksu postępowania cywilnego (Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.)

 

Oraz skutki materialnoprawne: art. 970 kodeksu cywilnego (W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapisobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę.).

 

Art. 1007 § 1 kodeksu cywilnego (Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.)

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W BYDGOSZCZY

-

ul. Kołobrzeska 19, 85-704 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA