Drukuj

Kancelaria Radcy Prawnego Dawida Rzeskiego w Wągrowcu informuje, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok dotyczący zobowiązania Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. do zapłaty na rzecz reprezentowanego Klienta kwoty 104.700,63 zł tytułem zwaloryzowanego świadczenia pośmiertnego.

Wskazać należy, że na samym wstępie strona powodowa otrzymała z zakładu ubezpieczeń kwotę ok. 4300 zł tytułem wypłaconego świadczenia pośmiertnego, z której wysokością słusznie się nie zgadzała. W związku z zastrzeżeniami osoby uposażonej z tytułu ubezpieczenia renty odroczonej co do wysokości przyznanego świadczenia pośmiertnego, kancelaria w pierwszej kolejności złożyła w jej imieniu odwołanie do PZU na Życie S.A. Z powodu braku woli ubezpieczyciela do pozytywnego zakończenia przedsądowych rozmów polubownych, koniecznością stało się skierowanie sprawy do Sądu.

Wyrok w sprawie jest prawomocny.

Cofnij