Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Art. 178a kk stanowi iż: ,,kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ukaranie kierującego samochodem lub motocyklem będącego pod wpływem alkoholu nie budzi wątpliwości. Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, jak wynika z art. 178a kk jest przestępstwem. Sytuacja komplikuje się, gdy zatrzymany zostaje kierujący motorowerem. Problemem jest, czy może on zostać sklasyfikowany jako pojazd mechaniczny.

 

Czym zgodnie z przepisami jest motorower?

 

Zgodnie z definicją jaka została wskazana w prawie o ruchu drogowym, motorowerem jet pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub silniku elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 

Czy zatem motorower może być uznawany jako pojazd mechaniczny?

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lutego 1992 r., sygn. akt III KRN 254/92 stwierdził, iż: pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym jest każdy pojazd drogowy lub szynowy napędzany umieszczonym na nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3 pod warunkiem, że zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów.

 

Natomiast w uchwale z dnia 12 maja 1993 r., sygn. akt I KZP 9/93, Sąd Najwyższy zważył, iż: motorower przeznaczony do poruszania się w ruchu drogowym wyłącznie przy pomocy silnika, jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, niezależnie od posiadanych parametrów technicznych.

 

Tak więc osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości, kierująca motorowerem, który nie może być napędzany siłą mięśni, niewyposażony w pedały popełnia przestępstwo z art. 178a kk

Zatem, jeśli silnik jest tylko elementem wspomagającym dla łańcucha i pedałów to motorower nie będzie uznawany za pojazd mechaniczny, a kierujący nim będzie uznawany za kierującego rowerem w związku z czym jazda w stanie nietrzeźwości nie będzie przestępstwem, lecz wykroczeniem z art. 87 § 2 kw: ,,Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.”

 

Bez względu na odpowiedzialność jaka grozi za popełnienie przestępstwa z art. 178 a kk, bądź też wykroczenia z art. 87 § 2 kw trzeba pamiętać, że kierowanie pojazdem mechanicznym lub jakimkolwiek innym pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno dla kierującego tymże pojazdem, jak i innych użytkowników dróg. Dlatego też warto zastosować się do hasła, znanego z reklamy: ,,Piłeś?- Nie jedź!”

 


Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Jana Pawła II 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

 

ODDZIAŁ W WĄGROWCU

-

ul. Kościuszki 28, 62-100 Wągrowiec

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W CHODZIEŻY

-

ul. Gościnna 1, 64-800 Chodzież

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W GNIEŹNIE

-

os. Wł.Łokietka 29, 62-200 Gniezno

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA