Drukuj

Nie jest żadną nowinką, że od wielu lat Kancelaria Radcy Prawnego Dawida Rzeskiego zajmuje się tematyką sprzedaży produktów przez nieuczciwych kontrahentów,którzy częstokroć próbują wyłudzić pieniądze od nieświadomych osób. Produkty te sprzedawane są bardzo czesto w formie sprzedaży bezpośredniej, np. na pokazach. Pokazy te organizowane są również w Wągrowcu i okolicznych miejscowościach.

Bardzo często nieuczciwa sprzedaż dotyczy produktów, takich jak kołdry, maty masujące, garnki,pościele, czy nawet pośrednictwo w sprzedaży turnusów rehabilitacyjnych.

 

Wszelkie osoby, które otrzymały zaproszenie na pokaz "cudownych" produktów apelujemy o rozwagę, ostrożność i zgłaszanie do kancelarii wszelkich prób sprzedaży produktów w cenach ponadprzeciętnie odbiegających od cen rynkowych. Nasza kancelaria świadczy pomoc dla mieszkańców m.in. Wągrowca i służy wsparciem prawnym w razie zamiaru szybkiej rezygnacji z zakupionego produktu - jeśli już do zakup dojdzie. Pamiętajmy, że okres przedświąteczny, który niechybnie się zbliża sprzyja wzrostowi aktywności nieuczciwych sprzedawców.

 

 

Od lat dla konsumentów istnieje również bardzo efektywna pomoc ze strony Powiatowego Rzecznika Konsumentów urzędującego w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec. Biuro Rzecznika Konsumentów funkcjonujące w Wągrowcu otwarte jest w poniedziałek (w godzinach od 08:00 do 15:00) oraz we wtorek (w godzinach od 08:00 do 14:00), natomiast Pani Katarzyna Kubacka pełniąca funkcję Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Wągrowcu przyjmuje w kazdą środę i czwartek w godzinach od 07:30 do 14:00.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawida Rzeskiego przypomina, że rolą Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest  m.in. ochrona praw konsumentów.

Do podstawowych zadań Rzecznika należy w szczególności:

1. Zapewnienie konsumentom poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów w sprawach dotyczących: umów sprzedaży, składania reklamacji na wyroby i usługi dotknięte wadą, w ramach niezgodności towaru z umową lub gwarancji.

2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumenta,

3. Prowadzenie mediacji między konsumentem, a sprzedawcą z wykorzystaniem w sprawach spornych sądów konsumenckich, działających przy jednostkach Inspekcji Handlowej.

4. Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w okresie ochrony praw konsumentów.

6. Współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Inspekcją Handlową oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

 

W celu umówienia się na wizytę z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Wągrowcu, zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 67 26 80 516.

 

Źródło: strona internetowa bip Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Cofnij