Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

W celu dochodzenia tzw. "zaległych alimentów" na dziecko za ostatnie 3 lata, możemy skorzystać z roszczenia regresowego wobec zobowiązanego rodzica. W tym zakresie warto zapamiętać trzy kluczowe orzeczenia Sądu Najwyższego:

1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 1978 r. (III CZP 4/78):

Małżonkowi, który wyłącznie łożył na utrzymanie wspólnego dziecka, przysługuje prawo domagania się od współmałżonka zwrotu odpowiedniej części poniesionych na ten cel kosztów (art. 140 § 1 k.r.o.) niezależnie od tego, z jakich źródeł czerpał on środki na zaspokajanie potrzeb dziecka.

Orzeczenie to pozwala ubiegać się o zwrot kosztów utrzymania i wychowania dziecka, którym się opiekujemy od drugiego rozdzica, w sytuacji, gdy to my sami łożyliśmy środki na to wychowanie. Mogą to być np. koszty kolonii, wyprawionej komunii świętej, kosztów opłacania basenu dla dziecka, kursy językowe itp. 

2. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 marca 1975 r., III CZP 3/75:

Ten z rodziców, który świadczył alimenty na rzecz dziecka w zakresie przekraczającym jego obowiązek, nie traci roszczenia z art. 140 § 1 KRO względem drugiego rodzica - tylko z tej przyczyny, że mógł we właściwym czasie bez nadmiernych trudności uzyskać dla dziecka od drugiego z rodziców świadczenia alimentacyjne.

Oznacza to, że jeśli nawet w przeciągu ostatnich 3 lat nie występowaliśmy do rodzica dziecka z roszczeniem o pokrycie samodzielnie przez nas opłacanych kosztów utrzymania dziecka, mamy do tego prawo w późniejszym czasie. Okres przedawnienie wynosi tutaj 3 lata. 

3. Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 maja 2013 r., V CZ 6/13:

Roszczenie z art. 140 KRO ma charakter roszczenia alimentacyjnego, co skutkuje niedopuszczalnością (wówczas) kasacji bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia.

Postanowienie to przesądza, że nasze roszczenie o zwrot kosztów utrzymania i wychowania dziecka może być dochodzone wraz z powództwem o bieżące alimenty.

Dodać także należy, że mimo tego, że roszczenie regresowe dotyczące zwrotu kosztów wychowania dziecka ma charakter alimentacyjny, to dochodzić go może samodzielnie tylko i wyłącznie rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem, czyniąc to w swoim imieniu, a nie w imieniu dziecka. W imieniu dziecka rodzic dochodzi natomiast alimentów bieżących. Jest to drobna, ale bardzo kluczowa różnica - pomyłka  w tym zakresie może skutkować uznaniem nasze powództwa jako bezzasadnego.

 Oczywiście, każdy przypadek należy traktować indywidualnie, tak, by prawidłowo ocenić zasadność Twojego roszczenia o zwrot łożonych przez Ciebie zwiększonych wydatków na utrzymanie i wychowanie dziecka w okresie ostatnich 3 lat. Roszczenie takie musi być prawidłowo udokumentowane i uzasadnione, a także ocenione pod względem spełniania warunków prawnych. Oceny tej należy dokonać przed wniesieniem powództwa.

Kancelaria Radcy Prawnego zajmuje się dochodzeniem - oprócz dochodzenia kwot bieżących alimentów - także roszczeniem o zwrot środków utrzymania i wychowania dzieci z ostatnich 3 lat przed wniesieniem pozwu o alimenty/podwyższenie alimentów. W razie pytań, zapraszamy na spotkanie w Bydgoszczy, Szubinie i Żninie bądź do kontaktu pod numerem: 690 539 512.

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W BYDGOSZCZY

-

ul. Kołobrzeska 19, 85-704 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA