Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Od 1.10.2017 r. spore zmiany w procedurze ubiegania się o świadczenie wychowawcze (zwanego potocznie świadczeniem "500+") czekają rodziców samotnie wychowujących swoje pociechy. 

 

Zgodnie z nowelizacją przepisów, osoba samotnie wychowująca dziecko - by uzyskać świadczenie „500+” - jest zobowiązana wraz z wnioskiem o świadczenie dostarczyć do urzędu wypłacającego świadczenie tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, z którego wynikać będzie, że na rzecz wychowywanego dziecka ustalone zostały alimenty od drugiego rodzica.

Tytuł wykonawczy to nic innego, jak tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym jest m.in. prawomocny wyrok sądu rejonowego wydawany na podstawie pozwu o alimenty. Pozew taki rodzic może złożyć w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Co zrobić jednak, jeśli wystąpienie do sądu o alimenty jest niemożliwe bądź istnieje obawa, że samo postępowanie o alimenty przed sądem może się przedłużyć na tyle, że rodzic nie otrzyma świadczenia wychowawczego na dziecko na czas?

 

Idealnym wyjściem w tej sytuacji jest spisanie ugody w sprawie alimentów u mediatora. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przed sądem przez nadanie klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym. Przedłożenie takiej ugody w urzędzie rozpatrującym wnioski o świadczenie „500+” wystarczy, by uzyskać świadczenie od 1.10.2017 r.

Co zatem należy zrobić, by spisać ugodę u mediatora? W tej kwestii wystarczy zapamiętać 3 proste kroki, dzięki którym spiszemy ugodę w sprawie alimentów na dziecko:

1. po pierwsze, skontaktuj się z wybranym mediatorem, u którego przeprowadzisz postępowanie mediacyjne;
2. na spotkaniu z mediatorem wypełnisz wniosek o przeprowadzenie mediacji bądź spiszesz umowę z drugim rodzicem o przeprowadzenie mediacji; formularze udostępni Tobie mediator;
3. na sam koniec, umawiasz się z mediatorem i drugim rodzicem dziecka na posiedzenie mediacyjne, na którym będziecie mogli spisać ugodę w zakresie alimentów na dziecko; w przypadku zgody rodziców dotyczącej wysokości alimentów, etap spisania ugody może trwać zaledwie 30 minut!

Te kroki to wszystko, by spisać ugodę w zakresie płatności alimentów na rzecz dziecka.


Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie ugody w sądzie w formie nadania klauzuli wykonalności. Takie zatwierdzenie dokonywane jest na wniosek rodzica samotnie wychowującego dziecko i w praktyce powinno trwać krócej, niż przeprowadzenie sądowego postępowania o alimenty. Klauzula wykonalności wydawana jest przez sąd niezwłocznie i jest czynnością niewymagającą naszego udziału.


Co ważne, jeśli nie dostarczysz do urzędu orzeczenia sądu bądź ugody spisanej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd przyznającej alimenty, urząd wezwie Cię do dostarczenia w terminie 3 miesiecy tytułu wykonawczego. Jeśli więc w tym terminie dostarczysz ugodę spisaną przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, świadczenie wychowawcze na dziecko uzyskasz od dnia złożenia w urzędzie wniosku o to świadczenie, jeżeli spełnione będą pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Pamiętaj, że niezastosowanie się do wezwania skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia i brakiem wypłaty świadczenia „500+”.

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W BYDGOSZCZY

-

ul. Kołobrzeska 19, 85-704 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA