Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.

Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

 

Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

 

Postępowanie nakazowe:

 

Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenie, w których wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności. Sąd orzeka bez udziału stron.

 

Orzekanie może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie.

 

Od wyroku nakazowego przysługuje sprzeciw, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wyroku.

 

Wniesienie sprzeciwu powoduje, że wyrok nakazowy traci moc i sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

 

Sąd w razie stwierdzenia, że obwiniony czynu nie popełnił bądź też czyn jego nie zawiera znamion wykroczenia, po rozpoczęciu przewodu sądowego wydaje wyrok uniewinniający, chyba że sprawca był w chwili czynu niepoczytalny. Podstawą prawną tego rozwiązania jest art. 62 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Oznacza to, że w w/w sytuacjach Sąd nie może umorzyć postępowania.

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Kcyńska 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W BYDGOSZCZY

-

ul. Kołobrzeska 19, 85-704 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA