Drukuj

Jako radca prawny, ale także czynny zawodowo mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Prezesie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informuję, że w dniu 17 października obchodzimy Miedzynarodowy Dzień Mediacji. Jest to dzień bardzo uroczysty, przypominający, że sporów nie trzeba rozwiązywać w Sądzie, można to zrobić również w formie ugody mediacyjnej zawieranej przed mediatorem. Ugody takie zawierane są również w siedzibie kancelarii w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 28, jak i w kancelarii w Żninie przy Placu Wolności 5 oraz w siedzibie kancelarii w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 1.

 

Co istotne, w dniach od 14 do 18 października 2019 r. odbywać się będzie Tydzień Mediacji, podczas którego tradycją już jest, że przy wielu sądach organizowane są dyżury mediatorów. O szczegóły dotyczące Tygodnia Mediacji pytaj w Sądzie Rejonowym w Szubinie, Wągrowcu i w Żninie.

Mediacje są coraz częściej stosowanym środkiem, który pozwala w drodze zawarcia ugody (pozasądowej lub sądowej) doprowadzić do uniknięcia eskalacji sporu w sądzie w ramach postępowania procesowego bądx nieprocesowego.

Cofnij