Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

W 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy. Zaczną one obowiązywać od 4 czerwca bieżącego roku.

Według wprowadzonych zmian nie będzie już możliwe redukowanie punktów karnych specjalnym szkoleniem, jednakże gdy kierowca przekroczy 24 punkty skierowany zostanie na podstawie przepisów na kurs reedukacyjny. Jak stanowi art.100 ustawy o kierujących pojazdami wspomniany wyżej kurs jest prowadzony przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, za opłatą w wysokości nieprzekraczającej 500 zł. Po ukończeniu kursu wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje stosowne zaświadczenie. Osoba skierowana na kurs reedukacyjny obowiązana jest do jego odbycia w terminie miesiąca od dnia doręczenia jej decyzji administracyjnej o tymże obowiązku.

 

Kolejną zmianą jest dwuletni okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy w kategorii B. Okres ten liczony jest od dnia, w którym osoba ta otrzymała dokument. W okresie tym kierowca obowiązany jest do odbycia: kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Po ukończeniu kursu i szkolenia należy dostarczyć staroście zaświadczenia. Termin na wypełnienie tego obowiązku wynosi 8 miesięcy, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.

 

Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest kursem teoretycznym, trwa on 2 godziny i dotyczy przede wszystkim: czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyki wypadków drogowych oraz aspektów psychologicznych kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie kursu i wydanie zaświadczenia po jego ukończeniu jest wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Cena kursu nie może być wyższa niż 100 zł.

 

Natomiast szkolenie praktyczne, trwające 1 godzinę prowadzone jest przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Celem tego szkolenia jest uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości oraz kształtowanie postawy defensywnej u osoby szkolonej. Po ukończonym szkoleniu zostaje wydane zaświadczenie. Cena tego szkolenia nie może przekroczyć 200 zł.

Świeżo upieczonych kierowców w czasie trwania okresu próbnego przed upłynięciem 8 miesięcy od dnia otrzymania prawa jazdy będą obowiązywały następujące limity prędkości:

- do 50 km/h na obszarze zabudowanym,

- do 80 km/h poza obszarem zabudowanym,

- do 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

 

Ponadto we wspomnianym okresie 8 miesięcy licząc od dnia otrzymania prawa jazdy obowiązuje zakaz podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu kategorii B oraz osobistego wykonywania działalności gospodarczej, która polegałaby na kierowaniu pojazdem kategorii B.

 

Kolejną zmianą wprowadzona do ustawy o kierujących pojazdami jest nałożenie na świeżo upieczonych kierowców obowiązku prowadzenia jedynie pojazdu, który będzie oznakowany zarówno z przodu, jak i z tyłu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Nie ma znaczenia czy kierujący będzie prowadził pojazd będący jego własnością, czy też własnością innej osoby, np. jego rodzica.

 

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami przewiduje możliwość przedłużenia okresu próbnego w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez starostę.

Rzeczona ustawa przewiduje następujące sytuacje:

  1. 1. jeżeli w trakcie trwania okresu próbnego kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, które zostały stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, wówczas okres próbny zostaje przedłużony o kolejne 2 lata

    1. oraz

    2. w przypadku zatrzymania prawa jazdy, o czas na jaki zostało ono zatrzymane.

    Jak wynika z powyższego zmiany będą dotyczyły zarówno świeżo upieczonych kierowców jak i tych, którzy prawo jazdy już mają. Warto zapoznać się z ich treścią przed przystąpieniem do kursu nauki jazdy a w następnej kolejności do egzaminu. Nowelizacja ustawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

 

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Jana Pawła II 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

 

ODDZIAŁ W WĄGROWCU

-

ul. Kościuszki 28, 62-100 Wągrowiec

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W CHODZIEŻY

-

ul. Gościnna 1, 64-800 Chodzież

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W GNIEŹNIE

-

os. Wł.Łokietka 29, 62-200 Gniezno

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA