Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Na mocy umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Umowa ta powinna mieć formę aktu notarialnego, mimo niezachowania wskazanej formy umowa będzie ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Niniejszym artykułem odpowiemy jakie prawa przysługują pacjentce będącej w ciąży. Czy ma możliwość korzystania z opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania?  

Art. 173 k.c.: jeżeli właściciel nieruchomości przeciwko, któremu biegnie zasiedzenie jest małoletni nie może się skończyć wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Instytucja zachowku służy ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy wymienionych w art.991 § 1 k.c., przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w powołanym przepisie ułamkowi wartości ich udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Obliczenie zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z daty orzekania o roszczeniu z tego tytułu. (Wyrok SN z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt. V CSK 385/12).

Według katalogu kar wskazanego w kodeksie karnym, w art. 32, karami są:

1. grzywna,

2. ograniczenie wolności,

3. pozbawienie wolności,

4. 25 lat pozbawienia wolności,

5. dożywotnie pozbawienie wolności.

 

W przypadku orzeczenia kary grzywny sąd w określonych przypadkach może zobowiązać skazanego do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym a także Pomocy Postpenitencjarnej. Świadczenie pieniężne jest jednym ze środków karnych.

Na podstawie art. 46 kodeksu karnego wykonawczego jeżeli egzekucja grzywny na uiszczenie, której skazany ma 30 dni okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

Pan X zmarł w 2018 roku,w testamencie notarialnym, sporządzonym w 2011 roku zapisał nieruchomość swojemu bratu panu Y. Żona pana X wiedząc, że pan Y dysponuje testamentem, udała się do notariusza celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Na mocy aktu poświadczenia dziedziczenia własność nieruchomości przeszła na żonę pana X i ich małoletnią córkę.

Zagadnienia związane z umową dożywocia uregulowane są w kodeksie cywilnym, jest to zatem umowa cywilnoprawna. Należy ona do umów dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych i odpłatnych.

Jak stanowi art. 141 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego matce dziecka pozamałżeńskiego przysługują roszczenia przeciwko ojcu dziecka.

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. gen. Bema 6, 89-200 Szubin

 budynek Przychodni "Medyk", pokój nr 14

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

 

ODDZIAŁ W WĄGROWCU

-

ul. Kościuszki 28, 62-100 Wągrowiec

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W CHODZIEŻY

-

ul. Gościnna 1, 64-800 Chodzież

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W GNIEŹNIE

-

os. Wł.Łokietka 29, 62-200 Gniezno

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA