Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych. Środki karne mogą być orzekane: obok kary, w wypadku odstąpienia od wymierzenia kary, jako środek zabezpieczający, tytułem środka probacyjnego, w charakterze środa wychowawczego (np. zakaz prowadzenia pojazdów). Jest orzekany, gdy spełnione zostaną dwie przesłanki: skazany był osobą uczestniczącą w ruchu oraz popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Jak wynika z art. 991 § 2 k.c. „Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

 

Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym przez sądy rodzinne.

Jak wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

 

Piecza zastępcza jest ustanawiana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Dziecko jest umieszczane w pieczy zastępczej na mocy orzeczenia sądu.

Sąd orzeknie rozwód jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

 

Spadek obejmuje prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, w związku z tym w skład spadku nie wchodzą prawa i obowiązki zmarłego, które są ściśle związane z jego osobą (prawa i obowiązki cywilnoprawne).

 

Dzisiejszym tematem naszych rozważań będzie przepis stanowiący o stalkingu. Został on wprowadzony do polskiego systemu prawnego stosunkowo niedawno. Wszedł on w życie 6 czerwca 2011 roku.

Czym jest eksmisja?

Jak wynika z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

W przypadku eksmisji będzie to polegało na zobowiązaniu do wyprowadzenia się z lokalu na żądanie właściciela i wydania go właścicielowi.

Czyli jak wynika z powyższego roszczenie takie powstaje w momencie, gdy nieruchomość jest władana przez osobę, która nie posiada do tego tytułu prawnego.

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. Jana Pawła II 1, 89-200 Szubin

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

 

ODDZIAŁ W WĄGROWCU

-

ul. Kościuszki 28, 62-100 Wągrowiec

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W CHODZIEŻY

-

ul. Gościnna 1, 64-800 Chodzież

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W GNIEŹNIE

-

os. Wł.Łokietka 29, 62-200 Gniezno

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA